Hükümsüz Vakitler

siyah tarafından yazıldı..

İnatçı bir yalnızlığın işgâline uğruyordu şehrin karanlığı
Sessizdi şehir, kayıptı kalabalıklar, boştu otobüs durakları
Uyumak, idamlık suç, geceleri yasaktı
Tımarhâneleşen evlerin kapıları açıktı…

Ankara/2006

İslamın Sol Yorumuna Duyulan İhtiyaç

siyah tarafından yazıldı..

Bilindiği üzere “sol” kavramı fakirlerin, sömürülenlerin hakkını savunan, baskıcı yönetimlere karşı alternatif olarak ortaya çıkan fikri ve siyasi oluşumları ifade eder. “Sağ” kavramı ise var olan statükoyu korumayı kaygı edinen, kapitalist eğilimli, tüketim üzerine kurulu fikri ve siyasi oluşumları ifade eder.

İnsanları tanırken "narsistleri" es geçmeyin !

siyah tarafından yazıldı..

 Narsisistik kişilik bozukluğu

''''Genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullarda, düşlemlerde ya da davranışlarda ortaya çıkan üstünlük duygusu, beğenilme gereksinmesi ve empati yapamamanın olduğu sürekli bir örüntü...''''


Kendinin çok önemli olduğu duygusunu taşıma...

Başarılarını ve yeteneklerini abartma, yeterli başarı göstermeksizin üstün biri olarak tanınmayı bekleme...Sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik ve kusursuz sevgi düşleri üzerine kafa yorma...

Özel ve eşi bulunmaz biri olduğuna ve ancak başka özel ya da üstün kişilerin, toplulukların, kurumların kendisini anlayacağına ve onlarla arkadaşlık edebileceğine inanma...

Çok beğenilme isteği...

Her şeye hak kazandığı duygusu...

İlişkileri çıkarları için kullanma...

Başkalarının duygu ve isteklerini anlama konusunda isteksizlik...

Başkalarını kıskanma ve kendinin kıskanıldığına inanma...

 

Karakter Eğitimi İçin 100 Yol

siyah tarafından yazıldı..

Bir insana verilen değer, onun ahlâk ve karekteriyle bağlantılıdır. Hak katında ve halk katındaki kıymetimiz, ahlâk ve karekterimizin gelişmesi nispetindedir. Okul idarecileri öğrencileri hayata hazırlarken, bu yönde geliştirmenin yollarını arar dururlar. Bu gâyeyle bazı üniversitelerde, ahlâk ve karekter gelişim merkezleri bile kurulmuştur.
Amerika Boston Üniversitesi'ndeki böyle bir merkezin, öğrencilerin ahlâk ve karakter gelişimiyle ilgili olarak yaptığı bir çalışmada, çok sayıda öğretmen ve idarecinin fikirlerinden yararlanılmış ve 100 maddelik bir tavsiye listesi hazırlamıştır. Her kültürden öğrencinin yararlanabileceği bu listedeki bazı maddeler kültürümüze adapte edilerek değiştirilmiştir. Bunları okuyunca, bazılarını zaten uygulamakta olduğumuzu görecek, diğerlerine karşı içinizde bir şevk uyanacaktır. Şimdi bu listeyi baştan sona iyice inceleyelim: