Hz. Ali'den

ismail tarafından yazıldı..

Hz. Ali (r.a) şöyle demiştir;
 ''Bir ihtiyacı için yanına gelen din kardeşine yardım etmeyen ve kendisini hayır işlemeye ehil görmeyen kimseye şaşarım!
 
Sevap beklentisi ve azap korkusu olmasa dahi, bu kimsenin güzel ahlaka uygun davranmaya bakması gerekir. Zira bu, kişiyi kurtuluş yoluna götürür.''

 
Biri, Hz. Ali Efendimize (r.a) gelerek;
"Ya Ali! Allah bu kadar insanı nasıl hesaba çeker?" diye sorduğunda Hz. Ali'den şu cevap alır;
 
"Nasıl rızıklandırıyorsa, öyle."
Hz. Ali (r.a), mezarlığa neden sık gittiğini soranlara şu cevabı vermiş;
''İki sebebi var. Anlattıklarıma itiraz etmiyorlar ve arkamdan gıybetimi yapmıyorlar.''
 
Hz. Ali (r.a) şükür ve nimet ilişkisini şu sözleriyle ortaya koyar;
''Nimet şükre ulaştırır. Şükürse nimetin artmasıyla doğrudan ilişkilidir. Her ikisi birbirine yakın iki boynuz gibidirler. Kuldan şükür kesilmediği sürece, Allah'ü Te'ala'dan nimeti artırmak asla kesilmez.''
 
Hz. Ali (r.a) bir gün yolda aceleyle giderken bir karıncayı incitti. Karınca elini ayağını oynatarak, çırpınmaktaydı.
Hz. Ali, karıncanın aczini görünce üzüldü.
O bir aslandı ama bir karıncanın halinden perişan hale düştü. Karıncanın toparlanıp yürümesi için bir hayli ağladı, birçok çareye başvurdu. Fakat nafile…
 
O gece rüyasında Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)'i gördü. Hz. peygamber ona dedi ki;
''Ey Ali! Yolda acele etme! İki gündür bir karınca yüzünden gökler yasa boğuldu.
Buna da sen sebep oldun. Yoldaki karıncayı incittin. Öyle bir karıncayı incittin ki hakikatten haberdardı.
İşi gücü Allah'ı zikretmekti.''
Hz. Ali titremeye başladı. Allah'ın aslanı, bir karınca yüzünden tuzağa düşmüştü.
Sonunda Hz. Peygamber (s.a.v) dedi ki;
''Merak etme! Allah indinde şefaatçin yine o karınca olacaktır. ''Ya rabbi! O bu işi kasten yapmadı.'' diyecektir.
 
Bir gün Hz. Ali (r.a) ile oğlu Hz. Hasan (r.a) arasında şu konuşmalar geçer;
Ey oğul, doğruluk nedir?
Kötülüğü iyilikle savmaktır.

Peki, şeref nedir?
Dostlara iyi davranmak, hataları kabullenmektir.
 
Mürüvvet nedir?
İffetli ve dürüst olmak…Malı helal yoldan kazanmak, yerinde harcamaktır.
 
Şefkat nedir?
Kendinden zayıf olana bakmak, düşmüş olanları koruyup gözetlemektir.
 
Alçaklık nedir?
Kişinin sadece kendi nefsi için elde edip kazanması ve yalnız sevdiği şeyler için harcamasıdır.
 
Cömertlik nedir?
Darlıkta ve bollukta harcama yapmak, ihsanda bulunmaktır.
 
Cimrilik nedir?
Kişinin elinde bulunan malları üstünlük, harcadıklarını ise, ziyan olarak görmesidir.
 
Kardeşlik nedir?
Darlıkta ve bollukta iyilik yapmaktır.
 
Korkaklık nedir?
Arkadaşa karşı cüretkar olmak, düşmana karşı ise geri durmak, ondan kaçmaktır.
 
Asıl ganimet nedir?
Takva sahibi olmaya gayret etmek, dünyevi şeylere değer vermemektir.
 
Hilm yumuşak huyluluk nedir?
Öfkeye hakim olmak, nefsin arzularına engel olmaktır.
 
Bin zulme uğrasan da, bir zulüm yapma.
 
Dünya menfaati bir leşe benzer. Ona talip olan, köpeklerle dalaşmaya hazır olmalıdır.
 
Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz.