ANADOLU’YU YURT EDİNMEK (III)

Türkler Anadolu’yu yurt edinirken çok bedel ödediler. Verdikleri canın haddi hesabı yoktu. Ancak hiç kimseden bunun hesabını sormadılar, zira bunun Anadolu’yu yurt edinmenin bir bedeli olduğunu iyi bilmekteydiler. Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan bu ülke onlar için alelade bir toprak parçası olmaktan çıkmış, kutsal bir yer haline gelmişti. Bu ülkenin ıssız yerlerini şenlendirdiler, çorak topraklarını ekip biçmeye başladılar, daha önce atıl kalan yerlerini hayvanlarına otlak yaptılar. Dağlarına, ovalarına, sularına isimler takmaya başladılar, ad verdikleri köyler, şehirler inşa ettiler. Yaptıkları camiler, mescidler, medreseler, şifahaneler, kervansaraylar, hanlar, hamamlar ülkenin her yanında inci gerdanlıklar gibi belirmeye başladı. O yüzden ikinci Haçlı orduları zamanında artık Anadolu’ya, Türkiye denmeye başlandı.
Bu RSS beslemesine abone ol
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses