Ayetü'l Kürsi'nin Fazileti

Ayetü'l Kürsi Kur'an'ın dörtte biridir.

Meal_i şerif

Allah ki:kendisinden başka hiç bir ilah yoktur!O,hayy'dır,Kayyüm'dur.Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama .Göklerde olanlar ve yerde bulunanlar sadece O'na aittir.İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıkalrını ve yapacaklarını bilir.(o'na hiç bir şey gizli kalmaz) O 'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O 'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O 'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır,onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O ,yücedir,büyüktür.


FAZİLETİ
RESULULLAH(s.a.v)buyurdu ki;''her kim farz namazın peşinden bir kere :
(Allahümme inni ükaddimü ileyke beyne yedey külli nefesin velem hatin ve lahzatin ve tarfetin yatrifü biha ehlüssemavati ve ehlül arzi ve külli şey'in hüve fi ı'lmike kainün ev kadkane.Ükaddimü ileyke beyne yedey zalike küllih.)

''Allah'ım! Ben sana her nefes , her an ve saniye ,gök ve yer ehlinin her göz açıp kapayışından ve ilminde olacağını bilip de,şu anda mevcut olan ,istikbalde mevcut olacak veya evvelce geçmiş olan herşeyden evvel Ayetü'l-kürsi'yi takdim ediyorum '' deyip,Ayetü'l kürsiy'yi sonuna kadar okursa ,gece ve gündüzün her saatinde, o kulumdan bana 70 milyon hasene yükselir ve Sur'a üfleyinceye kadar melekler onun sevabını yazmakla meşgul olurlar.''

RESULULLAH(s.a.v)buyurdu ki;''her şeyin bir zirvesi vardır.Kuranın en yüksek noktası da bakara suresidir . onun içinde bir ayet vardır ki , o da Ayetü'l Kürsi'dir onda ki her ayetle birlikte 80 melek inmiştir arş'ın altından çıkarılmış ve bakara suresine eklenmiştir.''

RESULULLAH(s.a.v)buyurdu ki;''Her kim namazın peşine Ayetü'l Kürsi'yi okursa, onunla cennete girmek arasında ancak ölüm vardır(yani ,öldüğü gibi cennete girer.''

RESULULLAH(s.a.v)buyurdu ki;''Her kim farz namazın arkasında Ayetü'l Kürsi'yi okursa,öteki namaza kadar (maddi manevi bütün belalardan )korunur ve buna(bu süreyi her namazın arkasından okumaya )ancak Peygamber,sıddık veya şehid devam eder.''

RESULULLAH(s.a.v)buyurdu ki;''Bir mümin 5 vakit namazın arkasından Ayetü'l Kürsi'yi okursa, Allahü teala harp meydanında şehit olan Nebilerin canını aldığı gibi , bu müminin canını da kendi kudret eliyle alacaktır.''

RESULULLAH(s.a.v)buyurdu ki;''Yatağına geldin vakit Ayetü'l Kürsi'yi oku. Muhakkak ki Allahü teala sana 2 melek vekil kılar.Sabaha kadar seni şeytanın şerrinden,cinlerin şerrinden muhafaza eder,zürriyetini ,evini ve evinin etrafında ki evleri de korur.Onda ki faydayı bilseydiniz , hiç terk etmezdiniz. ''

...........

Muhyiddin ibni arabi(kuddise sirruh)buyurdu ki;''bir kimse Ayetü'l Kürsi'yi 313 defa okursa,o kişiye göklerde ve yerde ki mahlükatın cümlesi itaat edip herşeyden muhafaza eder.düşmanları ne eli nede dili hiçbir zarar ve ziyan veremezler.''

Yine rivayet edilir ki;'her kim Ayetü'l Kürsi'yi gece ve gündüz 1000 defa okur ve buna ara vermeden 40 gün devam ederse Allah'a yemin ederim ki ,o kimsenin ruhaniyeti keşif yoluyla kalp gözü açılır.Melekler o kimseyi ziyaret etmeye gelirler.O kimsenin her muradı hasıl olur.''

Yine rivayet edilir ki;''Bir kişi ,cuma günü sabah namazına 1 veya 1,5 saat kala kalkıp abdest alır,kıbleye karşı diz üstü oturur ve 313 kere Ayetü'l Kürsi'yi okuduktan sonra;''Ey ulu Rabbim' Bu ayet-i kerimenin hürmetine,bedir savaşına katılan 313 sahabe hürmetine ,Talutun 313 savaşçı arkadaşı hürmetine ,''.......''sıkıntımı gider''diye dua edilirse ,Allahü Teala ,onun istediğini yerine getirir.''

İmam buni(kuddise sirruh) buyurdu ki;Ayetü'l Kürsi'yi suya 50 defa okuyup içen kimsenin Allahü Teala aklını ve anlayışını arttırır.''

Hazreti Ömer (radıyallahü anh) buyurdu ki; ''Bir kimse sabahleyin yatağından kalktığında ,Ayetü'l Kürsi'yi birerdefa okursa,her okuyuşun da önüne ,arkasına,sağına,soluna,altına ,üstüne,içine ve 8. ile de kendini halka içine alırsa , o gün boyunca (şeytan,cin ve insan şerrinden korunulur) okuyan kişiye hiç bir kimse zarar veremez. Evinin önünde kıyamet kopsa,haberi olmaz. Maddi ve manevi ne kadar kuvvete sahip olduğunu kendisi müşahede edecektir.''

''Bir kimse rızkının genişlemesi ,borcundan kurtulması ,hapisten kurtulması ,düşmanlarından kurtulması veya önemli bir isteğinin kabul edilmesi için bir zalimden yardım dilemesi gerekirse , abdestli oalrak 170 kere Ayetü'l Kürsi'yi okursa, istediği verilir.!!

''Her gün 18 kere Ayetü'l Kürsi okuyanın kalbi hikmekle dolar; 100 kere okuyan bir takım ilahi lütuflara ulaşır, 120 kere okuyan her türlü kazadan ve beladan korunur 170 kere okuyana herkez itaat eder.''

''Zulmünden korkulana karşı yanına gidilirken 18 kere okunursa ,kötülüklerden korunulur.''

''Her gün 18 defa okunursa,Allahü Teala o kulunun kalbini tevhid nuruyla ihya eder.Kalbini ledünni ve hikmet ilmi ile doldururi rızkına bolluk verir,kadrini yüce kılar.''

''Ayetü'l Kürsi 50 kere okunup malların üzerine üfürülürse ,hırsızdan ,diğer felaketlerden koruma altına alınır.Ayrıca servetinin bereketli olmasını sağlar.''

''Önüne geçilmesi insan gücünü aşan felaketlere karşı veya seferde yol kaybedilmesi ve çaresiz kalınması halinde Ayete'l-Kürsi okunup-''vela yeudühü hıfzuhuma ve hüvel alüyyül azim''-kısmına geldikçe ayetin bu kısmı 70 defa takraredilir.böyle tertibin aksaksız yerine getirilmesi halinde kesin olarak sonuç elde edilir.

''bir zalimin yanına giderken Ayete'l-Kürsi okunup: ''ya heyyü ya kayyümü ya bedi essemavati vel erzi ya zelcelali vel ikram'' duadan sonra:''Ya Rabbi! Bu ayeti kerime ve içindeki yüce isimlerin hürmetine bu zalimin dilini bağla ,ağzını kilitle,hakkımda iyilikten başka birşey konuşmasın''der de zalimin yanına giderse , Allahü Teala o zalimi dilsiz gibi kılar, Allahü Teala'nın izniyle ondan zarar gelmez.

''Bir kimse Ayete'l-Kürsi'yi bir kağıda yazıp ,kapısının üzerinde temiz bir yerde bulundurursa ,evde bulunan aile fertleri ve malı her türlü felakete karşı emniyette olur.Aynı şekilde iş yerinin münasip bir yerine asılırsa ,müşterilerin gelmesine vesile olur.''

''Her gün bir bardak suya 50 kere okuduktan sonra içenin anlayış kabiliyeti artar.''

''Korkulu bir mekanda bulunan veya kötülük ve zulümlerden çekindiği kimseler arasında olan kişi ,21 kere Ayete'l-Kürsi'yi okursa, ,Allahü Teala onların şerrinden ,okuyan kulunu muhafaza eder.''

''Teheccüd vakti kıbleye karşı 170 kere Ayete'l-Kürsi'yi okuyan kimsenin Allahü teala isteklerini gerçekleştirir.''

''Cuma günü ikindi namazından sonra 178 kere okuyanın duaları kabul olunur.''

''Bir kimse cuma günü ilkindiden sonra Ayete'l-Kürsi'yi ıssız bir yerde 17 defa okursa,daha evvel kendinde bulunmayan haller meydana gelir.o anda dua etse duası kabul olunur.''

''Nazar olmuş kişiye 7 kere okunursa,Allahü teala'nın izniyle şifa bulur.''

''Bir kimse , her gün 100 tane Ayete'l-Kürsi'yi okursa, kendisinden ruhani haller ortaya çıkar.

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses