Mahatma Gandhi

Hintli pasifist siyasetçi ve düşünce adamı
Doğumu : 2 Ekim 1869 - Porbandar, Gujarat, Hindistan
Ölümü    : 30 Ocak 1948 - Yeni Delhi, Hindistan

    * Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız.
    * Basit yaşa ki başkaları da varolabilsin.
    * Bencilliğin gözü perdelidir.
    * Bir insan yaptıklarının toplamıdır.
    * Bir insanı, ancak gerçekten uyuyorsa uyandırmak mümkündür. Ama, eğer uyumuyor da uyku taklidi yapıyorsa, dünyanın bütün gayretlerini sarfetseniz, nafiledir.
    * Bizi yokedecekler şunlardır: İlkesiz siyaset; vicdanı sollayan eğlence; çalışmadan zenginlik; bilgili ama karaktersiz insanlar; ahlâktan yoksun bir iş dünyası; insan sevgisini alt plana itmiş bilim; özveriden yoksun bir din anlayışı.
    * Bu dünyada öylesi aç yaşayan insanlar var ki, Tanrı onlara ancak bir somun ekmek suretinde görünebilir.
    * Dinler aynı noktada birleşen farklı yollardır. Aynı amaca ulaşacak olduktan sonra ayrı yollar seçmemizin ne önemi olabilir?
    * Dünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi siz olun..Günün sözü 11 Nisan 2006
    * Düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak gibidir. Bu ise rüzgarı zaptetmekten de zordur.
    * Düzenli, temiz ve şerefli olabilmek için paraya ihtiyacımız yoktur.
    * Eğer gerçekten işiten kulaklara sahipsek, Tanrı bize kendi dilimizde seslenir.
    * Göze göz, dişe diş düşüncesi bütün dünyayı kör edecek.
    * Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir.
    * Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal daha iyi.
    * Her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm: Dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım. Kimsenin haksızlığına boyun eğmeyeceğim. Adaletsizliği adaletle yıkacağım ve mukavemet etmekte ısrar ederse onu, bütün mevcudiyetimle karşılayacağım.
    * Keyif zaferde değil; asıl mücadele, girişim ve çekilen ıstıraptadır.
    * Olsa iyi olurdu.

Batı uygarlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusuna verdiği cevap

    * Önce önemsemezler, sonra gülerler, sonra kıskanırlar, en sonunda ise yenilirler...
    * Özgürlük hiçbir zaman "her istediğini yapma izni" anlamı taşımamıştır.
    * Sevgi dünyadaki en incelikli güçtür.
    * Sevgi her zaman ıstırap çeker, hiçbir zaman ne gücenir ne de intikam almaya çalışır.Günün sözü 14 Kasım 2006
    * Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.
    * Sevginin olduğu yerde hayat vardır.
    * Sıkılmış yumruklarla el sıkışamazsınız.
    * Siz kendi elinizle teslim etmedikçe, kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz.
    * Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür... Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür... Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür... Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür... Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür... Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür... Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür...
    * Şiddet göstermeme, inancımın birinci maddesidir. Aynı zamanda o, benim itikatımın da son maddesidir.
    * Şiddet karşıtlığının ürettiği güç kesinlikle insan yeteneğinin icat ettiği tüm silahlardan gücünden üstündür.
    * Tanrı dularımızı bize göre değil, kendi yöntemine göre yanıtlar.
    * Toplum hayatı için bireysel özgürlük ve bağımsızlık şarttır.
    * Toprağı kazıp onu işlemeyi unutmak, kendimizi unutmak demektir.
    * Zayıf insanlar affedemezler. Affetmek güçlülere has bir özelliktir.
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses