Şu Çılgın Türkler

Bölüm1:
* Neden Şu Çılgın Türkler? Ve vatanı çılgınca sevenler
* Türk tarihi ve kültürünün kaynakları; ordunun yenilenmesi ve reform
* Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı macerası
* Çılgın Türklerin ilk çılgınlığı: Çanakkale Savaşı ve tarihsel anlamıBölüm2:
* Osmanlı İmparatorluğu'nda köylülük ve yoksulluk
* Kozmopolitizm, dinci gericilik ve hurafe
* Türkçülük hareketinin başlangıcı
* Sömürgeleşme, Vahdettin gerçeği ve Damat Ferit Hükümeti
* Güney cephesinde çöküş ve İngiliz casusu Lawrence

Bölüm3:
* Yüzyıllık suikastin ilk adımı: Sevr
* Mondros Mütarekesi ve Batı'nın "Büyük Ermenistan" planı
* Müdafai Hukuk Cemiyetleri ve ilk direniş: Çukurova isyanı
* Çılgın Türkler tarih sahnesinde

Bölüm4:
* Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin Batı'yla işbirliği
* ABD Başkanı Wilson'un Anadolu'yu parçalama planı
* Aydınlar arasındaki teslimiyet ve Amerikan mandası
* Vahdettin, günümüzün aydın tipi ve bağımsızlık aşkı
* Üç büyük uyanış yuvası: Mülkiye, Tıbbiye ve Harbiye
* Yunan işgalinin perde arkası ve Batı'nın planları

Bölüm5:
* Damat Ferit Hükümeti'nin marifetleri ve Yunan işgali
* Emperyalizme karşı ilk kurşun: Hasan Tahsin
* Karadeniz'de Pontus planı
* Halkın köy köy örgütlenişi ve direniş
* 19 mayıs 1919: M. Kemal Samsun'da
* Tarihi çarpıtanların yalanları ve gerçekler...
* Yunan işgalcilerinin Anadolu'ya yayılışı ve Urla direnişi

Bölüm6:
* Şürâlar Hareketi ve Damat Ferit Hükümeti'nin ihaneti
* Hanedanlığın ve İstanbul hükümetinin sonu
* Anadolu'da çoban ateşleri: Urfa, Maraş ve Antep direnişi
* Emperyalizmin ilk yenilgisi: Anadolu
* M. Kemal'in önderlik sırları
* Amasya, Sivas ve Erzurum kongrelerinde yanan ateş

Bölüm7:
* Atatürk Ankara'da
* Ankara halkı Atatürk ve arkadaşlarına kucak açıyor
* Cumhuriyet'e doğru
* Kuvayi Milliye'nin örgütlenmesi ve ordu
* Misaki Milli'nin ilanı ve Sevr Antlaşması'nın yırtılması

Bölüm8:
* Bir utanç belgesi olan Sevr'in bilinmeyen ayrıntıları
* Anadolu'nun zaferi: aydınlık karanlığı yeniyor
* Çete savaşından düzenli orduya geçiş
* İnönü Savaşı'nın tarihsel anlamı
* Cumhuriyet'e ilk adım: "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir."
* II. İnönü Savaşı'nın inanılmaz taktikleri
* Yunan ordusunun Küçük Asya bozgunu

Bölüm9:
* Türklerin kaderini belirleyen, Sakarya cephesi
* Tekalifi Milliye Kararları'nın tarihsel önemi
* Kurtuluş Savaşı: Bir ulusun doğuşu
* Mustafa Kemal... başkomutan
* Günümüzde küreselleşmenin anlamı ve emperyalist oyunlar

Bölüm10:
* Çağdaş Cumhuriyet'in kurucu ögesi: Ordu
* BüyükTaaruz'a hazırlık
* Düşmanı şaşırtma taktikleri
* 26 Ağustos : toplar gürlüyor
* 30 Ağustos : Zafer ve bir ulusun doğuşu
* Devrimler ve Cumhuriyet'e doğru
* Mondros'a karşı Mudanya ateşkes süreci

Bölüm11:
* İngiltere, Fransa ve ABD'nin Türkiye'ye barış teklifi
* 600 yıllık hanedanlığın çöküşü
* İnönü Lozan'da..
* Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin tezgâhı dağıtılıyor.
* Yunan Ordusu'nun Kordon'dan kaçışı
* Lord Curzon, İnönü'ye karşı
* Lozan'da onurlu duruş

Bölüm12:
* Lozan Barış Antlaşması görüşmeleri
* Boğazlar sorununda Türk-Sovyet işbirliği
* Azınlık statüsü ve Türkiye'yi zayıflatma girişimleri
* Kapitülasyonlara son ...
* Lozan başarısının sırrı: devrimci ordu ve ulusal irade

Bölüm13:
* Batının Ermenistan ve Kürdistan projesinin çöküşü
* Sevr yokoluş; Lozan diriliş
* Aydınlanma devrimine doğru
* Yoksulluktan sanayileşmeye
* 29 Ekim: Cumhuriyet'in ilanı
* Cumhuriyet devrimleri
* Ulus devletin inşası
* Emperyalist ablukaya karşı KİT'lerin inşası
* Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in günümüzdeki önemi

http://hotfile.com/dl/85645075/f96cb8a/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum01.avi.html
http://hotfile.com/dl/85652417/1e0a41f/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum02.avi.html
http://hotfile.com/dl/85659658/4ded0dd/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum03.avi.html
http://hotfile.com/dl/85665904/d417861/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum04.avi.html
http://hotfile.com/dl/85671851/f45e0eb/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum05.avi.html
http://hotfile.com/dl/85677846/6eb332a/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum06.avi.html
http://hotfile.com/dl/85684693/e76e662/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum07.avi.html
http://hotfile.com/dl/85690381/f1fd15e/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum08.avi.html
http://hotfile.com/dl/85698289/abcc416/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum09.avi.html
http://hotfile.com/dl/85707028/b74c401/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum10.avi.html
http://hotfile.com/dl/85716310/1213cab/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum11.avi.html
http://hotfile.com/dl/85793120/6ddcb9c/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum12.avi.html
http://hotfile.com/dl/85774145/561e316/SuCilginTurkler_DVDRip_Bolum13.avi.html

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses